top of page

Widowbird

Fan-tailed Widowbird

Fan-tailed Widowbird

Ngorogoro Crater, Tanzania

bottom of page