Prinias

Black-chested Prinia
(Prinia flavicans)

Black-chested Prinia
Black-chested Prinia

Northern Namibia

press to zoom
Black-chested Prinia
Black-chested Prinia

Northern Namibia

press to zoom
Black Chested Prinia
Black Chested Prinia

Madikwe, South Africa

press to zoom
Black-chested Prinia
Black-chested Prinia

Northern Namibia

press to zoom
1/10

Drakensberg Prinia
(Prinai hypoxhantha)

Drakensberg Prinia
Drakensberg Prinia

Wakkerstroom, Mpumalanga, South Africa

press to zoom
Drakensberg Prinia
Drakensberg Prinia

Wakkerstroom, Mpumalanga, South Africa

press to zoom
Drakensberg Prinia
Drakensberg Prinia

Kurisa Moya, Magoebaskloof, Limpopo, South Africa

press to zoom
Drakensberg Prinia
Drakensberg Prinia

Wakkerstroom, Mpumalanga, South Africa

press to zoom
1/3

Tawny-flanked Prinia
(Prinia subflava)

Prinia Tawny-flanked
Prinia Tawny-flanked

Mooikloof Pretoria, Gauteng, South Africa

press to zoom
Prinia Tawny-flanked
Prinia Tawny-flanked

Mooikloof Pretoria, Gauteng, South Africa

press to zoom
Tawny-flanked Prinia
Tawny-flanked Prinia

Umhlanga, Durban, KZN, South Africa

press to zoom
Prinia Tawny-flanked
Prinia Tawny-flanked

Mooikloof Pretoria, Gauteng, South Africa

press to zoom
1/7

Karoo Prinia
(Prinia maculosa)

Karoo Prinia
Karoo Prinia

Betty's Bay, Western Cape, South Africa

press to zoom
Karoo Prinia
Karoo Prinia

Kirstenbosch Gardens, Cape Town, Western Cape, South Africa

press to zoom
Karoo Prinia
Karoo Prinia

Betty's Bay, Western Cape, South Africa

press to zoom
Karoo Prinia
Karoo Prinia

Betty's Bay, Western Cape, South Africa

press to zoom
1/7